• Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15
  • Marynin 1 21-030 Motycz k/Lublina
  • Telefon 81 503-07-03 lub 81 503-10-57

Projekty

Logotypy projektu

Wytwórnia Koncentratów i Mieszanek Paszowych "AGROPOL" Wawryszuk A,M,P,T. Wilczek A,B. spółka jawna zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Wytwórni Koncentratów i Mieszanek Paszowych "Agropol" s.j.” (Numer wniosku POPW.01.05.00-06-0003/20).

Nazwa projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Wytwórni Koncentratów i Mieszanek Paszowych "Agropol" s.j.

Cele projektu: Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu : 83 825,73 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 83 825,73 zł

Nasze certyfikaty
Księgowość: 81 503 22 15
Dział sprzedaży: 81 503 10 52
Dział sprzedaży fax: 81 503 10 57
Marketing: 516 243 788
Dział zaopatrzenia tel. / fax: 81 503 07 03
Dział zaopatrzenia tel. kom.: 515 293 154
Adres e-mail: biuro@agropolmotycz.pl
Wytwórnia Koncentratów i Mieszanek Paszowych
"AGROPOL" Wawryszuk A,M,P,T.Wilczek A,B. s.j.

Regon: 430045484, NIP: 713-000-28-05

Marynin 1
21-030 Motycz k/Lublina